Registrace uživatele
Rybáři.cz Vám pomáhají být ve spojení a sdílet informace s ostatními rybáři
Návštěvníci sociální sítě nemusí zadávat žádné osobní údaje v případě, že nechtějí využívat služby pro registrované uživatele.

Tyto stránky shromažďují pouze osobní údaje uživateli dobrovolně vložené na základě vědomého, svobodného a informovaného souhlasu s poskytnutím osobních údajů, a to v rozsahu formulářů, jejichž vyplnění je nezbytné pro čerpání služeb sociální sítě určených pro registrované uživatele.

Registrací uživatel souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů poskytnutých prostřednictvím internetové služby provozovateli. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro zajištění správného fungování sociální sítě a usnadnění navigace je možné, že aplikace může požadovat po uživateli použití tzv. cookies (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele), které však v žádném případě neshromažďují osobní informace, zejména Vaše jméno a příjmení, nebo e-mailovou adresu. Zpřístupnění používání cookies je volitelné (dobrovolné) a u většiny prohlížečů je možné použití cookies vypnout. Pro řádné fungování sociální sítě (služeb pro neregistrované uživatele) není zapnutí cookies nezbytné.